True 5G ตอบโจทย์ชีวิตอัจฉริยะทางเทคโนโลยี พร้อมให้สัมผัสแล้ววันนี้

เมื่อเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่พบเห็นและสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันของทุกคน ยิ่งในยุคที่เทคโนโลยี5Gได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตและยังเป็นตัวแปรสำคัญของธุรกิจดิจิทัล ทำให้ทรูได้เข้าไปพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ [...]