Zoom โปรแกรมคอนเฟอเรนซ์ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

สำหรับหลายบริษัทที่กำลังอยู่ในช่วง Work from home หรือว่าผู้ที่กักตัวอยู่ในบ้านตอนนี้ หากต้องการติดต่อสื่อสารกัน ส่วนใหญ่มักใช้โปรแกรม Zoom ในการวิดีโอคอนเฟอเรนท์กัน [...]