5 สิ่งที่ควรคำนึงถึงเมื่อเริ่มต้นทำการตลาดในต่างประเทศ

 In Digital Marketing

หลายๆ ธุรกิจเมื่อดำเนินไปถึงจุดหนึ่ง อาจจะจำเป็นต้องขยายตลาดหรือขยายสาขาไปต่างประเทศ หรือสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจเบื้องต้นที่ต้องการดีลงาน หรือทำการตลาดในต่างประเทศก็ตาม ต้องมีความพร้อมในหลายๆด้าน โดยมี 5 วิธีที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมการพร้อมสำหรับการเปิดธุรกิจในต่างประเทศดังนี้

 • เริ่มต้นจากประเทศในการทำธุรกิจที่พร้อมที่สุด
  มีบริษัทจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จในบางสถานที่หรือเฉพาะในบางประเทศ เพราะฉะนั้นแล้ว การเลือกสถานที่ที่จะทำธุรกิจ จึงมีความจำเป็นอย่างมาก ปัจจัยที่ช่วยในการตัดสินใจที่จะทำธุรกิจ เช่น งานวิจัยทางการตลาดของประเทศนั้นๆ แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจแต่ละประเทศ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะสนับสนุนการทำธุรกิจของคุณในต่างประเทศได้ง่ายยิ่งขึ้น
 • มองการตลาดให้รอบด้าน ในหลายๆ มุมมอง
  อย่างที่กล่าวมาคืองานวิจัยทางการตลาด คือส่วนสำคัญที่ช่วยให้เปิดมุมมองในหลายๆ ด้าน รวมถึงการวิเคราะห์ช่องว่าง เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบริษัท และสุดท้ายคือพิจารณาถึงขีดความสามารถทางบริษัท ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองที่จะช่วยเปิดโลกทัศน์ทางด้านการตลาดได้อย่างมากhero4
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
  สิ่งที่สำคัญต่อการทำธุรกิจในต่างประเทศ ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องการตลาดหรือเศรษฐกิจ แต่มีสิ่งที่จำเป็นและควรให้ความเช่นกันคือ ภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงศาสนา เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้การเริ่มต้นในการทำธุรกิจ เป็นไปอย่างราบรื่น เพราะฉะนั้นธุรกิจที่ดีควรจะปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ได้ เพราะจะช่วยสร้างความได้เปรียบต่อการทำธุรกิจในระดับหนึ่ง
 • ใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์
  เทคโนโลยีในโลกปัจจุบันมีบทบาทที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องอินเทอร์เน็ต ผู้คนจำนวนมากใช้สมาร์ทโฟนของตนเองเพื่อค้นหาข้อมูลต่างๆ อยู่เป็นประจำ ดังนั้นแล้วการทำการตลาดในรูปแบบดิจิทัล เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก เพราะสามารถเข้าถึงได้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว สามารถปรับใช้งานได้หลากหลายธุรกิจอีกด้วย
 • แต่ถ้าเทคโนโลยียังเข้าไม่ถึง ลองใช้การตลาดแบบดั้งเดิม
  แต่อย่าลืมไปว่า ในหลายๆ ประเทศ เทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ตยังเข้าไม่ถึง หรือในบางประเทศมีการใช้งานในอินเทอร์เน็ตน้อยมาก เพราะฉะนั้น การทำการตลาดออนไลน์ในประเทศที่อินเทอร์เน็ตยังเข้าไม่ถึง อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นมากนัก ดังนั้นการทำตลาดแบบดั้งเดิมอาจให้ผลที่ดีกว่าการทำตลาดออนไลน์ก็เป็นได้

ที่มา ama.org

Recommended Posts