Thailand 4.0 กับอาชีพสุดฮอตที่ภายในปี 2020 ทุกบริษัทต้องจ้าง! (ภาคจบ)

 In Digital Marketing, Startups & SME, Update

ภาคจบของ อาชีพสุดฮอตที่ภายในปี 2020 ทุกบริษัทต้องจ้าง! อาชีพในยุค Thailand 4.0 ที่ทุกคนควรรู้ เพื่อความก้าวหน้าและความอยู่รอด!

ในคราวที่แล้วสีดาพูดถึงอาชีพที่เป็นที่ต้องการภายในปี 2020 ไปแล้ว 4 อาชีพในภาคแรก ในภาคจบนี้เราจะมาพูดกันถึงอาชีพที่เหลือ…มาดูว่าจะมีอาชีพอะไรกันบ้าง

5. ผู้จัดการอาวุโสเฉพาะทางจะเริ่มเป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อช่วยขับเคลื่อนระบบธุรกิจ

ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการให้ระบบธุรกิจขับเคลื่อนไปข้างหน้าแบบไม่มีสะดุด จะเริ่มหันมารับผู้จัดการอาวุโสที่มีความสามารถเฉพาะด้านเข้ามา เพื่อเชื่อมการบริหารจัดการของทุกส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้านที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ผู้จัดการอาวุโสเฉพาะด้านจะเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมสื่อและมีเดีย อุตสาหกรรมบันเทิงและอุตสาหกรรมด้านข้อมูล เป็นต้น

6. สายงานออกแบบจะยังคงอยู่ในอุตสาหกรรมแรงงานต่อไป

ตามการรายงานของ  “The Future of Jobs” หนึ่งในสายอาชีพเฉพาะทางที่จะยังคงฮอตไปจนถึงปี 2020 ก็คือกลุ่มสายงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ที่เป็นแบบนั้นก็เพราะแม้บางสายงานจะสามารถนำเอาระบบอัตโนมัติเข้ามาทำงานแทนได้ แต่สายงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ยังไงก็ยังต้องเป็นมนุษย์

และหนึ่งในอาชีพที่แบบสำรวจพบว่าจะมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการมากขึ้นก็คือ สายงานออกแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมโฆษณาและอุตสาหกรรมการออกแบบ

ซึ่งในส่วนของสายงานออกแบบที่จะยังคงมีอัตราการจ้างงานที่แรงดีไม่มีตกนั้นก็คือ ดีไซน์เนอร์ออกแบบรถยนตร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า แก็ดเจ็ต และอุปกรณ์เทคโนโลยีอื่นๆ

7. นักทรัพยากรบุคคลและนักพัฒนาองค์กรยังคงต้องมีการจ้างเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร

ขณะที่เทคโนโลยีและสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจนส่งผลให้อาชีพบางอาชีพสูญหายไปอย่างถาวร แต่กลับกันก็ทำให้เกิดสายอาชีพใหม่ๆที่ต้องการคนมาทำงานในงานนั้นๆขึ้นมาเช่นกัน

และทางหนึ่งที่องค์กรสามารถวางแผนเพื่อใช้ในการหาบุคลากรเข้ามาเสริมในตำแหน่งงานใหม่ๆเหล่านั้น ก็คือ นักทรัพยากรบุคคล หรือ HR ที่มีประสบการณ์นั้นเอง หรืออีกแนวทางหนึ่งคือ การรับนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลและนักพัฒนาองค์กรเข้ามา เพื่อช่วยฝึกบุคคลากรที่มีอยู่ให้มีทักษะที่สามารถนำไปต่อยอดทำงานในตำแหน่งงานใหม่ๆนั้นได้

ตามในรายงานพบว่ากว่า 65% ของผู้เกี่ยวข้องที่ทำแบบสำรวจกล่าวว่า องค์กรจะเน้นไปที่การพัฒนาบุคคลกรที่มีอยู่ ดังนั้นนักทรัพยากรบุคคลและนักพัฒนาองค์กร จึงมีความสำคัญเพราะไม่ใช่แค่เพียงต้องหาบุคลากรใหม่ๆที่มีคุณภาพเข้าองค์กรแต่ยังต้องสามารถฝึกอบรมพนักงานที่มีอยู่ได้อีกด้วย

8. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและความสัทพันธ์ภาครัฯจะเป็นที่ต้องการและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

เพราะในปัจจุบันองค์กรต้องมีการปรับตัวและพัฒนาในการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใข้ ดังนั้นจึงต้องมองหาและจ้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านของกฏหมายเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงและพัฒนานั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและเรียบร้อย

ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ที่เริ่มมีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับรถยนตร์มากขึ้น จึงต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเข้ามาช่วยดูว่า เทคโนโลยีที่นำเข้ามาติดตั้งในรถนั้นขัดกับกฏหมายหรือเสี่ยงต่อการผิดกฏหรือไม่ เป็นต้น

Cr. weforum.org, elearningindustry.com, static1.squarespace.com, blog.udemy.com, media.giphy.com, oatlaw.org

สามารถติดตามเรื่องราวมาร์เก็ตติ้งโดนๆหรือข่าวสารความเคลื่อนไหวของ เราได้ทั้ง facebook และ twitter

Recommended Posts