เผย Influencers มีรายได้ จากโฆษณา เฉลี่ย 9,500 บาท ต่อโพสต์ใน Instagram

 In Digital Marketing, Instagram, Social Media

Influencers มีรายได้ เท่าไรนั้น เป็นสิ่งที่ยากที่จะตอบ เพราะเหล่า Influencers มักจะไม่เผยรายได้ของตนเองสักเท่าไร  แต่จากผลการสำรวจจากเว็บไซต์ influence.co ซึ่งเป็นเว็บไซต์ชื่อดังที่ได้รวบรวมรายชื่อ Influencers ใน Instagram (อินสตาแกรม) เป็นจำนวนมาก ได้สำรวจเหล่า Influencers ในสหรัฐอเมริกากว่า 500 คน เกี่ยวกับทางสถิติทั้งหมดว่าเป็นอย่างไร ซึ่งได้ผลที่น่าสนใจมากเช่น

Influencers มีรายได้

รายได้ต่อโพสต์ที่เหล่า Influencers ใน Instagram โพสต์นั้น จะได้เงินเฉลี่ยอยู่ที่ 271 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือตกประมาณ 9,500 บาท ซึ่ง Influencers ที่ได้ค่าโฆษณาเฉลี่ยต่อโพสต์มากที่สุดคือ Influencers หมวดดารา นายแบบ นางแบบ เป็นจำนวนเงินสูงถึง 434 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 15,000 บาท ส่วน Influencers ด้านไลฟ์สไตล์ ได้รับค่าโฆษณาเฉลี่ยต่อโพสต์น้อยสุด อยู่ที่ 172 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 6,000 บาท

ซึ่งรายได้จากโฆษณาก็พ้องกับตัวเลขผู้ติดตาม (Follower) เช่นกัน  Influencers หมวดดารา นายแบบ นางแบบ จะมีผู้ติดตามเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ที่ 141,563 คน ส่วน Influencer หมวดดนตรีอยู่ที่ 26,403 คนเท่านั้น

Influencers มีรายได้

ยิ่งยอดผู้ติดตามมากขึ้น Influencers มีรายได้ มากขึ้นเป็นเงาตามตัว

เมื่อดูจำนวนตัวเลขผู้ติดตามอาจจะสรุปได้ว่า ยิ่งมีตัวเลขผู้ติดตามมากเท่าไร ยิ่งมีรายได้เฉลี่ยจากโฆษณามากขึ้นเท่านั้น

  • Influencers ที่มีผู้ติดตามน้อยกว่า 1,000 คน มีรายได้เฉลี่ยต่อโพสต์อยู่ที่ $82.60 (ประมาณ 2,800 บาท)
  • Influencers ที่มีผู้ติดตาม 1,000 – 9,999 คน มีรายได้เฉลี่ยต่อโพสต์อยู่ที่ $107.50 (ประมาณ 3,700 บาท)
  • Influencers ที่มีผู้ติดตาม 10,000 – 99,999 คน มีรายได้เฉลี่ยต่อโพสต์อยู่ที่ $240.20 (ประมาณ 8,300 บาท)
  • Influencers ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คน มีรายได้เฉลี่ยต่อโพสต์อยู่ที่ $ 763.30 (ประมาณ 26,500 บาท)

Influencers มีรายได้

สิ่งที่น่าพิจารณา

  • Influencers ผู้ชายคิดค่าโฆษณาโดยเฉลี่ยแพงกว่า Influencers ผู้หญิง
  • ยิ่งจำนวนผู้ติดตาม (Follower) สูงมาก ค่าโฆษณาก็จะแพงขึ้น
  • Influencers ในหมวดดารา นายแบบ นางแบบ คิดค่าโฆษณาสูงสุด รองลงมาคือหมวดการถ่ายภาพ และอาหารตามลำดับ
  • Influencers หมวดดารา นายแบบ นางแบบ มีผู้ติดตามสูงที่สุด รองลงมาคือ หมวดการออกกำลังกาย และสัตว์เลี้ยงตามลำดับ

ถึงแม้สถิตินี้จะเป็นการสำรวจในสหรัฐอเมริกา แต่สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาปรับใช้กับการวิเคราะห์กับการตลาด และเหล่า Influencers ในไทยได้เช่นกัน

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ และแก็ดเจ็ตใหม่ๆ ได้ที่
Facebook, Twitter

 

 

ที่มาบทความและรูปภาพ
marketingprofs.com/charts/2017/31765/how-much-instagram-influencers-charge-to-post-sponsored-content
blog.influence.co/instagram-influencers/

Recommended Posts