Data Science กุญแจสำคัญของนักการตลาดในยุคที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

 In Digital Marketing, Update

ปัจจุบันที่ธุรกิจขับเคลื่อนด้วยข้อมูล Digital marketing ก็เช่นกัน Data science หรือวิทยาศาสตร์ข้อมูลจึงถือเป็นกุญแจสำคัญของนักการตลาดยุคใหม่

จากการวิจัยโดย Jaywing พบว่ากว่า 40% ของนักการตลาด คิดว่าการขาดทักษะทางด้านการวิเคราะห์และทักษะด้านการศึกษาข้อมูล (วิทยาศาสตร์ข้อมูล) คือปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ในการติดต่อกับลูกค้า

จากแบบสำรวจบริษัทระดับกลางและนักการตลาดจำนวน 250 คน พบว่า หลายๆบริษัทที่นักการตลาดขาดทักษะทั้ง 2 ด้านนี้ กลายเป็นสิ่งที่ฉุดให้ธุรกิจไม่สามารถเข้าถึงลูกค้าแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ รวมทั้งไม่สามารถคำนวณผลตอบแทนทางการลงทุนได้อย่างแม่นยำ

ขณะที่ 92% ของผู้ทำแบบสำรวจเห็นด้วยว่า การจัดการข้อมูล หรือ data management นั้น มีความสำคัญต่อธุรกิจ และอีก 40% คิดว่าการขาดทักษะทางด้านการวิเคราะห์ คือ สิ่งที่ขัดขวางพวกเขาในการวางแผนกลยุทธ์ด้าน CRM ที่มีประสิทธิภาพ

61% กล่าวว่า CRM คือทักษะทางการตลาดที่สำคัญที่สุด และ 65% เปิดเผยว่าข้อมูลที่เข้าถึงลูกค้าได้แบบเฉพาะเจาะจง คือจุดแข็งของแบรนด์สินค้าในยุคที่การแข่งขันสูงแบบนี้

อย่างไรก็ตาม กว่า 65% ของนักการตลาด ทำเพียงสื่อสารกับลูกค้าด้วยข้อมูลทั่วๆไป และมีเพียง 8% ของนักการตลาดที่ทำแบบสำรวจเท่านั้น ที่มีการรายงานว่ามีการสื่อสารกับลูกค้าในทุกช่องทาง ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและสื่อสารกับลูกค้าด้วยข้อมูลเชิงลึกและสิ่งที่ลูกค้าสนใจเท่านั้น

“ตามการรายงานความเคลื่อนไหวของตลาดข้อมูลในปี 2017 พบว่า นักการตลาดส่วนใหญ่รู้ว่าการทำการตลาดด้วยข้อมูลนั้นให้ผลในแง่บวกมากขนาดไหน ทั้งในด้านความสัมพันธ์กับลูกค้าและด้านผลตอบแทนทางการลงทุน (การลงทุนในการทำการตลาด) แต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังคงขาดทักษะ ความรู้ และความมั่นใจ ในการนำข้อมูลที่มีอยู่ในมือมาใช้” นิก อีแวนส์ ผู้อำนวยการด้านการอบรมทางการตลาดของ Jaywing กล่าว

“ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี มันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่นักการตลาดต้องคำนึงถึงการขับเคลื่อนแผนการตลาดด้วยข้อมูล การยกลูกค้าให้เป็นจุดศูนย์กลาง ข้อมูลส่วนตัวเชิงลึกและการประเมิณสิ่งที่ทำ”

Cr. marketingtechnews.net, obs-commedia.com, blogs.teradata.com

สามารถติดตามเรื่องราวมาร์เก็ตติ้งโดนๆหรือข่าวสารความเคลื่อนไหวของ เราได้ทั้ง facebook และ twitter

Recent Posts