7 เทคนิคทำให้ Big Data เข้ากันได้กับธุรกิจขนาดเล็กของคุณ (ภาคแรก)

 In Digital Marketing, How to, Startups & SME

การใช้งาน Big Data มีอยู่ด้วยกันหลากหลายวิธี แต่สำหรับมือใหม่ที่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกเราก็มี 7 เทคนิคช่วยในการนำเอาเทคโนโลยี Big Data เข้ามาใช้งานอย่างได้ผล

เทคนิค 1 : จัดระเบียบข้อมูล

อุปสรรคสำคัญที่ทำให้การใช้งาน Big Data ไม่ประสบความสำเร็จคือ การขาดการจัดการข้อมูลที่ดี ซึ่งมีความสำคัญมากต่อการวิเคราะห์ว่า Big Data มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลใหม่ๆที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาอย่างไร การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาต่างๆจึงเป็นก้าวแรกที่ใช้งาน Big Data ให้เกิดประโยชน์

เราจะมาลองเริ่มดูตัวอย่างกันจากธุรกิจที่ขายสินค้าออนไลน์ ธุรกิจประเภทนี้มักจะมีการติดตั้ง ดังต่อไปนี้:

  • เครื่องมือทางด้าน CRM
  • เว็บไซต์ที่มีดีไซน์การออกแบบเหมาะกับคนในพื้นที่
  • ใช้ Google Analytics มาวิเคราะห์ traffic ของเว็บไซต์
  • เครื่องมือสำหรับใช้ทำอีเมลการตลาด
  • WordPress blog / blog ที่ทำงานด้วยระบบ CMS อื่นๆ
  • มีแบบฟอร์มเพื่อใช้เป็นตัว generate lead
  • มีแพลตฟอร์ม e-commerce สำหรับขายสินค้าและรับชำระสินค้าออนไลน์

ธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่ในระบบปฏิบัติงานมักจะไม่ค่อยมีผู้เชี่ยวชาญในการรวบรวมข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ ไม่ต้องพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ทำ BI (Business Intelligence) และเมื่อเจ้าของธุรกิจมีการนำเอาสื่อโซเชี่ยลต่างๆเข้ามาใช้ อาทิ Twitter, Facebook และ Pinterest จึงกลายเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับการใช้งาน Big Data เนื่องจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

เทคนิค 2 : ทดลองข้อมูลขององค์กร

Big Data ไม่ใช่เรื่องตายตัวคุณไม่อาจคาดหวังให้ผลลัพธ์ที่ได้ต้องออกมาเป็นบวกเสมอไป แต่ถึงอย่างนั้นก็ถือเป็นเครื่องมือที่ควรมีอยู่ในลิสค์ที่เป็นทริคสำหรับสร้างโอกาสในการประสบความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณ ธุรกิจขนาดเล็กได้เปรียบในเรื่องของการยืดหยุ่นและปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว และหากคุณมีการเก็บข้อมูลที่ใช้ทำ Big Data ตามอย่างเทคนิคที่ 1 การทดลองนำข้อมูลมาทดสอบวิเคราะห์ก็จะยิ่งเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

เทคนิค 3 : ศึกษาความรู้เรื่อง Big Data เพิ่ม

สำหรับผู้ประกอบการการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆถือเป็นเรื่องใหญ่ๆ หากคุณเชื่อว่าการใช้เวลาหรือเงินลงไปในวิธีการเฉพาะจะช่วยให้ยอดขายในเว็บไซต์เพิ่มสูงขึ้น ยินดีด้วยคุณกำลังอยู่ในจุดที่จะสามารถประหยัดเวลาและเงินในส่วนที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการควรจะเข้าใจว่าผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรและมีผลกับธุรกิจอย่างไร

Cr. linkedin.com, cdn2.hubspot.net, eureka-time.com, nursing.umn.edu, datapine.com

Recommended Posts