Brand Awareness ไม่ใช่แค่สร้างการรับรู้เพียงเท่านั้น

 In Digital Marketing, Social Media, Startups & SME

หัวใจสำคัญของการสร้าง Brand awareness (การรับรู้) ให้ประสบผลสำเร็จ และให้ลูกค้าเลือกคุณให้เป็นที่หนึ่งในใจเป็นแบรนด์แรกนั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพียงแค่มีเคล็ดลับสร้างการรับรู้ง่ายๆ

เมื่อพูดถึงสินค้าหรือบริการในทางนั้นๆ ผู้บริโภคจะต้องนึกถึงแบรนด์ของคุณเท่านั้น ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างการรับรู้อย่างเดียว แต่ต้องคำนึงถึงภาพลักษณ์และจุดเด่นของแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

สร้าง Brand Awareness อย่างไรให้ประสบผลสำเร็จกันแน่

 

1.สื่อสารให้เป็นที่รู้จัก

สิ่งจำเป็นของการสื่อสารที่ชัดเจน เป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่แบรนด์ (Brand awareness) เพื่อให้คนรู้จัก และยิ่งการสื่อสารที่ดี จะทำให้แบรนด์ถูกพบเห็นบ่อยๆ และสามารถที่จะส่งสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด โดยผู้ส่งสารต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะออกมาครองใจผู้บริโภคได้อย่างแพร่หลาย ซึ่งทำให้ผู้บริโภครับรู้ว่า เราคือใคร โดยเลือกวิธีการสื่อสารและช่องทางให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแบรนด์ธุรกิจของคุณเอง หรือจะทำแตกต่างจนเป็นที่สนใจไปเลย

การสื่อสารที่ทรงพลังไม่ใช่เรื่องยาก หลักคือการสื่อสารให้แบรนด์ถูกพบเห็นบ่อยๆ และแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของแบรนด์ รวมทั้งลงสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ เป็นอีกวิธีหนึ่งสร้างความโดดเด่นและทำให้ลูกค้าจดจำแบรนด์คุณได้

2.ต้องทำด้วยความตั้งใจ

การสร้างการรับรู้ของผู้คน (Brand awareness) ให้เกิดการจดจำ ระลึกได้จะต้องต่อเนื่องและทำอย่างตั้งใจจนเป็นที่รู้จัก เนื่องจากการสร้างการรับรู้ ไม่ใช่สร้างแค่ครั้งเดียวแล้วจบเท่านั้น ต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและวางแผนจนเกิดพฤติกรรมการรับรู้และมีผลต่อแบรนด์ในระยะยาว เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงสิ่งที่แบรนด์ต้องการสื่อถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้เห็นแบรนด์ของคุณง่ายขึ้น

เมื่อคนรู้จักแบรนด์ของคุณมากขึ้น ยิ่งสร้างโอกาสทางธุรกิจให้พัฒนาเติบโตเพิ่มขึ้น การสร้าง Brand Awareness อยู่ตลอดเวลาก็สามรถทำให้แบรนด์เข้าไปยึดครองจิตใจของผู้บริโภค การสร้างการรับรู้ให้เป็นที่เป็นที่รู้จักจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความผูกพันต่อแบรนด์ และเข้าถึงได้ง่าย จนทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีและเกิดพฤติกรรมการซื้อในที่สุด

3.สร้างความประทับใจ รู้สึกดีต่อแบรนด์

วิธีในการสร้างBrand awareness ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ระลึก ทำได้ด้วยการสร้างความประทับใจเพื่อให้ผู้คนมีความรู้สึกในทางบวก เป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างความรู้จักแบรนด์ให้ทั่วถึงและตราตรึงใจ โดยลูกค้าจะเกิดความพึงพอใจ และนึกถึงเวลาที่ต้องการสินค้าของแบรนด์ของคุณ ซึ่งการสร้างความประทับใจและรู้สึกดีต่อแบรนด์จะต้องมีกลยุทธ์ที่ครองใจผู้บริโภค และหาวิธีต่างๆเพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้บริโภคชื่นชอบ และอาจแนะนำแบรนด์ธุรกิจของคุณให้คนอื่นรู้จักไปด้วย

หากพูดถึงแบรนด์ใหญ่ๆ มักใส่ใจเรื่องการทำให้ให้ลูกค้าประทับใจ เพราะเขามักจะนึกถึงลูกค้าเป็นอันดับแรก เพื่อให้เกิดความสนใจและสร้างการจดจำแบรนด์คุณก่อน จนถูกดึงดูดและเป็นที่รู้จักของผู้คนในวงกว้าง

ดังนั้นการสร้าง Brand Awareness ไม่ใช่แค่สร้างการรับรู้เพียงเท่านั้น หากคุณรู้วิธีการทำให้แบรนด์อยู่ในความทรงจำของผู้คน โดยได้จดจำและรู้ถึงตัวตนว่าคุณเราเป็นใคร เมื่อต้องการซื้อสินค้า หรือ บริการชนิดนั้นๆแบรนด์ของคุณจะอยู่ในความคิดของเขาแล้วนั้น นี่แหละเป็นการสร้างการรับรู้และประสบความสำเร็จว่าเจ้าอื่นแน่นอน

คำศัพท์ Digital Marketing

ติดตามข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ และแก็ดเจ็ตใหม่ๆ ของ Digital Marketing Wow
ได้ที่ Facebook และ Twitter

Recommended Posts