Facebook ปรับโฆษณาเปลี่ยนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มเป้าหมาย

 In Facebook, Social Media, Update

Facebook วางแผนที่จะทำให้เพจสามารถกำหนดผู้ชมให้เป็นกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณาได้ โดยใช้ข้อมูลของผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่สร้างขึ้นโดยเพจ ซึ่งจะทำให้การโฆษณานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะได้กลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของแบรนด์ หรืออาจจะได้กลุ่มเป้าหมายใหม่เพิ่มขึ้น

กำหนดเป้าหมายจากผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมบน Facebook

เป็นตัวเลือกใหม่ใน Facebook เป็นการกำหนดเป้าหมายโฆษณาของผู้ชมที่สามารถกำหนดเองใน Facebook ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับแบรนด์ในการแปลงฐานลูกค้าที่มีอยู่ให้เป็นกลุ่มเป้าหมาย และจะขยายไปใช้กับโฆษณาบน Instagram อีกด้วย โดยทำการสร้างได้ที่ Ads Manager ของ Facebook

Facebook_CustomAudienceEvent1-800x450

การตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายสำหรับการโฆษณา

ผู้ลงโฆษณาจะสามารถเลือกกำหนดผู้ชมได้เอง โดยเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมกับบางกิจกรรมหรือทุกกิจกรรมที่สร้างขึ้นโดยเพจของผู้ลงโฆษณา สามารถระบุได้ว่าต้องการเฉพาะผู้ที่ตอบรับคำเชิญว่า ” ไป ” หรือเฉพาะผู้ที่ตอบว่า “สนใจ” หรือทั้งสองอย่างก็ได้ สามารถย้อนกลับไปข้อมูลเก่าได้ถึง 180 วันที่ผ่านมา ส่วนข้อมูลใหม่ก็จะเพิ่มให้อัตโนมัติ

CustomAudience

ติดตามข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ และแก็ดเจ็ตใหม่ๆ ของ Digital Marketing Wow
ได้ที่ Facebook และ Twitter

Cr.marketingland.com

Recommended Posts