ขนาดรูปภาพ Social Media อัปเดตล่าสุด สำหรับปี 2021

 In Digital Marketing, Digital Planning, Facebook, Instagram, Social Media, Twitter, Youtube

ในแต่ละปี ขนาดรูปภาพ Social Media ได้มีการปรับเปลี่ยนตามรูปแบบของ UI ที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าช่องทางไหนหรือในรูปแบบการแสดงผลใด ๆ ทั้งในรูปแบบคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ วันนี้เรามีอัปเดตของขนาดรูปภาพในแต่ละช่องทางมาฝาก

ขนาดรูปภาพ Social Media

ขนาดรูปภาพ Social Media ในปีนี้ (อัปเดต 2020)

ขนาดรูปภาพ Social Media ถือว่ามีความสำคัญต่อการทำการตลาดบนแพลตฟอร์มต่างๆ มาก โดยแต่ละแพลตฟอร์มมีการกำหนดขนาดของรูปในแต่ละแพลตฟอร์มไว้ดังนี้

Facebook
รูปภาพปก (Cover Photo)  : 820 x 312 px (คอมพิวเตอร์), 640 x 360 px (สมาร์ทโฟน)
รูปโปรไฟล์ (Profile Photo) : 170 x 170 px (คอมพิวเตอร์), 128 x 128 px (สมาร์ทโฟน)
รูปที่โพสต์ (Shared Photo) : 1200 x 630 px
รูปที่โพสต์ (Shared Links) : 1200 x 628 px
รูปโปรไฟล์ Thumbnail : 32 x 32 px
Milestone : 840 x 403 px
Facebook Stories : 1080 x 1920 px
รูป Highlighted : 1200 x 717 px
รูป Event Cover: 1200 x 628 px
ประเภทไฟล์ที่รองรับ : PNG, JPG, GIF

Facebook Ads

Facebook Feed Ads : 1080 x 1080 px ขนาดต่ำสุด 600 x 600 px, ไฟล์สูงสุดไม่เกิน 30 MB
Instant Articles : 1080 x 1080 px, ไฟล์สูงสุดไม่เกิน 30 MB
Marketplace ads : 1080 x 1080 px, ไฟล์สูงสุดไม่เกิน 30 MB
Facebook Search : 1080 x 1080 px, ขนาดต่ำสุด 600 x 600 px, ไฟล์สูงสุดไม่เกิน 30 MB
Sponsored Message : 1080 x 1080 px, ไฟล์สูงสุดไม่เกิน 30 MB
inbox ads : 1080 x 1080 px, ไฟล์สูงสุดไม่เกิน 30 MB
Stories ads : 1080 x 1080 px, ความกว้างขั้นต่ำ 500 px

Twitter
รูปภาพปก (Header Image) : 1500 x 500 px
รูปโปรไฟล์ (Profile Photo) : 400 x 400 px , ไฟล์สูงสุดไม่เกิน 2 MB
รูปภาพ in-stream : 1024 x 512 px , ไฟล์สูงสุดไม่เกิน 5 MB สำหรับรูปภาพและ GIFs บนมือถือและไม่เกิน 15 MB บนเว็บไซต์
รูป Card : 120 x 120 px, ไฟล์สูงสุดไม่เกิน 1 MB
รูป Fleets : 1080 x 1920 px
อัตราส่วนของภาพ in-stream ที่รองรับ : 16:9
ประเภทไฟล์ที่รองรับ : PNG, JPG, GIF

Twitter Ads
Single and Multi-image : ขั้นต่ำ 600 x 335 px
Website card image : 800 x 418 px, ไฟล์สูงสุดไม่เกิน 20 MB
App card image : 800 x 800 px, ไฟล์สูงสุดไม่เกิน 3 MB
Carousels : 800 x 800 px, ไฟล์สูงสุดไม่เกิน 20 MB สำหรับ 2-6 รูป
Direct Message Card : 800 x 418 px, ไฟล์สูงสุดไม่เกิน 3 MB
Conversation Card : 800 x 418 px, ไฟล์สูงสุดไม่เกิน 3 MB

Instagram
รูปโปรไฟล์ (Profile Photo) : 320 x 320 px
รูป Display : 161 x 161 px
รูปที่โพสต์อินสตราแกรม (Square) : 1080 x 1080 px
รูปที่โพสต์อินสตราแกรม(Landscape) : 1080 x 566 px
รูปที่โพสต์อินสตราแกรม (Portrait) : 1080 x 1350 px
อัตราส่วนของภาพที่รองรับ : ระหว่าง 1.91:1 และ 4:5
ภาพเรื่องราว (Stories) : 1080 x 1920 px
ขนาดไฟล์ภาพที่แนะนำ : ความกว้าง 1080 px ความสูงระหว่าง 566px – 1350 px (ขึ้นอยู่ภาพนั้นเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน)

ประเภทไฟล์ที่รองรับ : PNG, JPG

Instagram Ads
รูปที่โพสต์อินสตราแกรม(Landscape) : 1080 x 566 px
รูปที่โพสต์อินสตราแกรม (Square) : 1080 x 1080 px
ความกว้างขั้นต่ำ : 320 px
ความสูงขั้นต่ำ : 1080 px
อัตราส่วนภาพที่รองรับ : ระหว่าง 1.91:1 และ 4:5
ภาพเรื่องราว (Stories) : 1080 x 1920 px

Linkedin
Profile Photos : 400 x 400 px
Profile cover photos : 1584 x 396 px
Company Logo : 300 x 300 px
Page Cover : 1128 x 191 px
Life tab main image size : 1128 x 376 px
Square Logo : 60 x 60 px
Blog post link : 1200 x 627 px
sharing a link in an update : 1200 x 627 px

Linkedin Ads
Company logo : 100 x 100 px
Spotlight logo : 100 x 100 px
Spotlight ads custom background : 300 x 250 px
Sponsored content : 1200 x 627 px
Sponsored content carousel : 1080 x 1080 px

Pinterest
รูปโปรไฟล์ (Profile Photo) : 165 x 165 px
รูปโปรไฟล์ Cover : 800 x 450 px
ภาพ Thumbnail ขนาดใหญ่ : 222 x 150 px
ภาพ Thumbnail ขนาดเล็ก : 55 x 55 px
รูปที่ปัก Pins : 1000 x 1000 px
ขนาดไฟล์ : ไม่จำกัด
ประเภทไฟล์ที่รองรับ : PNG, JPG, GIF

Tumblr
รูปโปรไฟล์ (Profile Photo) : 128 x 128 px (Minimum)
รูปที่โพสต์ : 500 x 750 px
ขนาดของรูปจำกัดที่ : 1280 x 1920 px
ขนาดไฟล์ : 20 MB สำหรับรูปภาพ, 3 MB สำหรับ GIFs
ประเภทไฟล์ที่รองรับ : PNG, JPG, GIF

Youtube
รูปภาพปก (Header Image) : 2560 x 1440 px
รูปโปรไฟล์ (Profile Photo) : 800 x 800 px
รูปโปรไฟล์ดิสเพลย์ (Displays Photo) : 98 x 98 px
วิดีโอ (Video Uploads) : 1280 x 720 px
ประเภทไฟล์ที่รองรับ : PNG, JPG, GIF, BMP

 

ที่มา : [1], [2]

Supattra Ammaranon x Digital Marketing Wow

ติดตามข่าวสาร ได้ที่เว็บไซต์ และ เพจ Facebook และ Line @marketingwow

Recommended Posts