Instagram ปรับ Insight ใหม่ สำหรับ Creator Account

 In Instagram, Social Media, Update

Instagram ปรับ Insight ในส่วนของ Audience ใหม่ ถ้าคนที่ใช้งาน Instagram บ่อย ๆ โดยเฉพาะ Creator Account ซึ่งในรูปแบบเก่าจะมีบอกเพียงแค่ว่ามีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไรในช่วงเวลาที่ผ่านมาเท่านั้น ที่เหลือก็จะเป็นกราฟวงกลมและกราแท่งที่บอกสถานที่ และอายุตามลำดับ

Instagram ปรับ Insight ใหม่ ในส่วนของ Audience

Instagram ปรับ Insight

ส่วนที่ปรับปรุงใหม่นั้น อยู่ในส่วนของ Insight > Audience มีบอกอัตราการเติบโตของจำนวนผู้ติดตาม เช่นผู้ติดตามโดยรวมที่เพิ่มหรือลดเข้ามา คนที่ติดตามใหม่ คนที่ยกเลิกการติดตาม อีกทั้งยังมีกราฟเส้น เพื่อบอกรายละเอียดอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยในการอัพเดตนี้จะเป็นเฉพาะในส่วนของ Creator Account เท่านั้น  ถึงแม้ว่าจะเป็นอัพเดตเล็ก ๆ ก็ตาม แต่ก็เรียกได้ว่า Instagram ก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ

ที่มา [1]

ติดตามข่าวสาร ได้ที่เว็บไซต์ Digital Marketing Wow และ เพจ Facebook และ Line @marketingwow

Recommended Posts