ทักษะ Programming จำเป็นอย่างไรกับตลาดในอนาคต

 In Programing

เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ในปัจจุบัน ทักษะ Programming ก็เป็นเรื่องจำเป็นและยังใช้ได้ต่อไปในอนาคตที่จะมีการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาในการทำงานมากขึ้น เช่น โรงงานที่มีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้แทนคนงานและพนักงานที่มีทักษะด้านนี้เป็นผู้ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ เป็นต้น ดังนั้นพนักงานที่ดีจำเป็นต้องเรียนรู้และทำงานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ด้วย

ความสำคัญของ ทักษะ Programming

ทุกวันนี้ การใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานถือเป็นเรื่องปกติของพนักงานทั่วไป ทำให้ทราบได้ว่าคอมพิวเตอร์เป็นกลไกลในการขับเคลื่อนให้ ทักษะ Programming มีความสำคัญมากขึ้น โปรแกรมส่วนใหญ่ในคอมพิวเตอร์มักได้รับการออกแบบมาให้เป็นระบบและสามารถเข้าใจได้ง่าย ในปัจจุบัน ผู้ที่อยากเรียนรู้การเขียนโปรแกรมไม่จำเป็นต้องเรียนจบในคณะที่เรียนทางนี้มาโดยตรง แต่สามารถมาศึกษาเพื่อต่อยอดการทำงานของตัวเองได้ แล้วยิ่งในอนาคตที่จะมีการนำหุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์เข้ามาทำงาน การมีความรู้ความสามารถในด้านนี้ จะทำให้คุณสามารถเรียนรู้การใช้งานและควบคุมอุปกรณ์เหล่านี้ได้ไวกว่าคนอื่นอีกด้วย

ทักษะ Programming

โดยในตอนนี้ มีระบบการเรียนออนไลน์หรือคลิปวิดีโอที่คุณสามารถเข้าไปเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบพื้นฐานหรือเรียนรู้การใช้งานระบบต่างๆ บนโลกอินเตอร์เน็ตมากมาย หากคุณเรียนรู้ในตอนนี้ไว้ก็ไม่เสียหายอะไร เพราะในอนาคตแน่นอนว่าคุณจะต้องใช้แน่นอน

 

 

Supattra Ammaranon x Digital Marketing Wow

Recommended Posts