TikTok มียอดดาวน์โหลด มากกว่า Facebook และ Messenger ในปี 2019

 In Social Media, Update

สำหรับปีที่ผ่านมา กระแสของการใช้แอปพลิเคชัน TikTok เติบโตขึ้นจนเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับการดาวน์โหลดและใช้งานมากที่สุดในประเทศจีน พร้อมทั้งมีจำนวนยอดดาวน์โหลดมากถึง 700 ล้านครั้งจากทั่วโลก

เมื่อ TikTok พุ่งขึ้นเป็นอันดับ 2 แซงแอปพลิเคชันทั้งหมด

ในแต่ละปีก็จะมีสถิติที่รวบรวมยอดดาวน์โหลดของแอปพลิเคชันออกมาเพื่อเปรียบเทียบว่าในแต่ละปีมียอดดาวน์โหลดมากน้อยกันแค่ไหน ซึ่งในปี 2019 ที่ผ่านมาแอปพลิเคชันที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุดได้แก่ WhatsApp ซึ่งมียอดดาวน์โหลดมากถึง 850 ล้านครั้งจากทั่วโลก เพิ่มขึ้นคิดเป็น 39% จากปีก่อนหน้านี้ รองลงมาอันดับ 2 ก็หนีไม่พ้น แอปพลิเคชัน TikTok

TikTok

แอปพลิเคชันTikTokมีผู้ใช้งานส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่ชอบโพสต์วิดีโอสั้นๆ เพียง 15 วินาที ซึ่งแต่ละวิดีโอจะมีการถ่ายควบคู่ไปกับเพลงสั้นๆ ใช้อัลกอริทึมตรวจจับความชอบในวิดีโอแต่ละประเภท เพื่อคัดวิดีโอตามความชอบของผู้ใช้งานมาแสดงหน้าฟีด โดยแอปพลิเคชันนี้มียอดดาวน์โหลดมากถึง 1.5 ล้านครั้งแล้วในตอนนี้ 

อย่างไรก็ตามแอปพลิเคชันนี้ยังถูกมองว่าเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นภัยต่อความเป็นส่วนตัวและยังคุกคามความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน โดยในกองทัพสหรัฐสั่งห้ามและให้นำแอปพลิเคชันจากประเทศจีนออกจากโทรศัพท์มือถือและไม่ให้ดาวน์โหลดมาใช้งานอีกด้วย 

 

ที่มา : [1]

Supattra Ammaranon x Digital Marketing Wow

Recommended Posts