เช็คตัวเองเบื้องต้น จากไวรัส COVID-19 ด้วยแบบคัดกรองการติดเชื้อ

 In Update

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จับมือกับสำนักการวิจัยแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมมือกันพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ที่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่สงสัยว่าตัวเองจะติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ เช็คตัวเองเบื้องต้น และทำแบบคัดกรองตัวเองก่อนเบื้องต้น

ทำแบบคัดกรองไวรัส COVID-19 เช็คตัวเองเบื้องต้น ก่อนรับการรักษา

แอปพลิเคชันสำหรับการ เช็คตัวเองเบื้องต้น มีเป้าหมายเพื่อให้ป้องกันตัวเองและลดความหวาดกลัวสำหรับไวรัสที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้ ซึ่งแบบคัดกรองนี้ มีด้วยกัน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ซึ่งผู้ที่ต้องการใช้งานสามารถเข้าไปได้ที่ https://cmsdm.net/Self-Screening/ หรือแสกนคิวอาร์โค้ด

เช็คตัวเองเบื้องต้น

เช็คตัวเองเบื้องต้น

ภายในแอปพลิเคชันผู้ใช้งานจะต้องตอบคำถามด้วยกัน 4 ประเด็น ได้แก่

  1. การมีไข้
  2. อาการสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ็บคอ มีน้ำมูก เหนื่อยและหอบ
  3. ประวัติการเดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงในระยะเวลา 14 วันที่ผ่านมา
  4. ประวัติการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19


หลังจากที่ตอบคำถามในแบบคัดกรองเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีผลประเมินออกมาด้วยกัน 3 ระดับ ได้แก่

  1. สีเขียว ไม่อยู่ในเกณฑ์ติดเชื้อไวรัส COVID-19
  2. สีเหลือง สังเกตอาการ หากไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์ทันที
  3. สีแดง รีบแพบแพทย์ที่โรงพยาบาลที่ใกล้เคียงที่สุด

แอปพลิเคชันนี้ สามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ และเป็นเพียงการคัดกรองในเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งแบบคัดกรองนี้อ้างอิงจากแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการรักษาและเฝ้าระวังการแพร่เชื้อต่อไป

 

ที่มา : [1], [2]

Recommended Posts