Grabfood เปิดรูปแบบบริการ Contactless Delivery ลดความเสี่ยงโควิด-19

 In Startups & SME

Grabfood บริการรับส่งอาหาร ที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงที่ต้องกักตัวอยู่บ้าน ได้ประกาศมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ COVID-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ

Grabfood

บริการดังกล่าวก็คือ Contactless Delivery หรือการบริการแบบไร้การสัมผัส เว้นระยะห่างระหว่างผู้ส่งและผู้รับ โดยเมื่อผู้ขับ Grabfood ถึงยังปลายทางที่ต้องส่งอาหารแก่ผู้รับ ให้วางอาหารไว้บนกระเป๋า และรอให้ผู้รับออกมารับอาหารด้วยตนเองและทิ้งระยะห่างจากผู้รับ 2 เมตร ซึ่งผู้ขับต้องทำความสะอาดมือทั้งก่อนและหลังรับสินค้าเสมอ

นอกจากนี้ยังได้มีการแนะนำให้ผู้ใช้บริการชำระเงินผ่าน GrabPay เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับธนบัตรที่อาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค หรือหากจำเป็นต้องชำระด้วยเงินสดจริง ๆ ให้ผู้ใช้บริการนำเงินสดใส่ซองและวางไว้ที่จุดส่งอาหารและต้องทิ้งระยะห่าง 2 เมตรเช่นกัน

Recommended Posts