Customer Retention รักษาลูกค้าเก่า สำคัญกับธุรกิจอย่างไร?

 In Digital Marketing, Digital Planning

การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าไว้ เป็นเรื่องหลัก ๆ ที่ธุรกิจต้องคำนึง เพราะลูกค้าคือสิ่งที่สำคัญและพาธุรกิจเติบโต การทำ Customer Retention ถือเป็นกลยุทธ์ที่รักษาความสัมพันธ์ที่ดีของลูกค้าเก่า ให้ลูกค้าที่มีอยู่นั่นยังอยู่กับเราไปอีกนาน

ในปัจจุบัน ธุรกิจมักทำการตลาดมุ่งไปที่ลูกค้าใหม่ ๆ มากกว่าลูกค้าเก่า โดยหารู้ไม่ว่า ลูกค้าเก่านี่แหละคือสิ่งสำคัญที่ธุรกิจควรรักษาไว้ให้อยู่กับเรานาน ๆ เพราะลูกค้าเก่า คือลูกค้าที่ใช้บริการจริงจากเรา จะรู้หมดว่าธุรกิจของเราทำงานอย่างไร ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันนั้นดีแค่ไหน ถ้าลูกค้าเก่านั้นพอใจและประทับใจธุรกิจของคุณ สามารถบอกต่อเพื่อให้ลูกค้าใหม่มาใช้บริการคุณได้

Customer Retention

ไม่เพียงเท่านั้น การที่จะทำ Customer Retention คือหนึ่งในกลยุทธ์ของการทำการตลาดแบบ CRM ที่ทุกธุรกิจขาดไม่ได้ การรักษาให้ลูกค้าพอใจและยังอยู่กับธุรกิจไปนาน ๆ นั้น มีประโยชน์ต่อธุรกิจ ดังนี้

  • เกิดความภักดีต่อองค์กรในระยะยาว
  • ซื้อสินค้ามากขึ้น พร้อมทั้งตั้งหน้าตั้งตารอบริการที่จะมาอีกในอนาคต
  • พูดถึงธุรกิจคุณในทางที่ดีขึ้น และบอกต่อในวงกว้างมากขึ้น
  • แสดงความเห็นที่ช่วยพัฒนาธุรกิจไปในทางที่ดีมากขึ้น
  • ลดการสูญเสียลูกค้าเก่าไปในแต่ละปี

จะเห็นได้ว่า การรักษาลูกค้าเก่าจะช่วยให้รักษาลูกค้าเก่าไว้ได้เป็นอย่างดีและยังได้ประโยชน์อีกหลายต่อหลายทาง เพียงแค่คุณเอาใจใส่ สร้างความพึงพอใจและให้ลูกค้ารู้สึกจงรักภักดีกับธุรกิจ เพียงเท่านี้ ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ ก็จะอยู่กับธุรกิจคุณไปได้อีกนาน

Recommended Posts