คอนเสิร์ตออนไลน์ ทางออกใหม่ของธุรกิจดนตรี

จะเห็นได้ว่าในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา ธุรกิจต่างได้รับผลกระทบกันไม่มากก็น้อย พร้อมทั้งยังต้องหาวิธีในการปรับตัวมากมาย และอีกธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมาก นั่นก็คือธุรกิจดนตรี ที่พักหลัง ๆ [...]

Zoom โปรแกรมคอนเฟอเรนซ์ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

สำหรับหลายบริษัทที่กำลังอยู่ในช่วง Work from home หรือว่าผู้ที่กักตัวอยู่ในบ้านตอนนี้ หากต้องการติดต่อสื่อสารกัน ส่วนใหญ่มักใช้โปรแกรม Zoom ในการวิดีโอคอนเฟอเรนท์กัน [...]