5 กลยุทธ์สำหรับแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อเจาะตลาดกลุ่มคน Millennials

 In Digital Marketing

ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า กลุ่มคน Millennials (คือกลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1981 – 2000 และใช้งานอินเทอร์เน็ตรวมถึงเทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว) มีอำนาจในการซื้อค่อนข้างสูง ทำให้คนกลุ่มนี้ถูกจับจ้องเป็นที่หมายตาของแบรนด์สินค้าต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอุปโภคบริโภค ที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ที่ต้องการเจาะตลาดกับกลุ่มคน  Millennials ดังนั้นกลยุทธ์ที่ใช้จึงมีความสำคัญค่อนข้างมาก โดยมีปัจจัย 5 อย่างดังต่อไปนี้

 1. ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนและการตลาดออนไลน์
  แน่นอนว่ากลุ่ม Millennials มีสมาร์ทโฟนแทบจะติดตัวอยู่เกือบทุกคน เพราะพวกเขาเกิดมาทันในยุคดิจิทัล ถึงแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต แต่พวกเขาก็ยังเลือกใช้สมาร์ทโฟนเพื่อหาข้อมูล รวมถึงรีวิวของสินค้าต่างๆ อยู่ดี ดังนั้นธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคจึงจำเป็นมากที่จะทำการตลาดออนไลน์ เพื่อเจาะตลาดของคนในกลุ่มนี้
 2. พุ่งเป้าไปที่การสร้างสื่อหรือเนื้อหาที่มีคุณภาพในโลกออนไลน์
  การโฆษณาทางโทรทัศน์หรือจากแจกคูปองต่างๆ อาจได้ผลกับคนยุคก่อนๆ แต่สำหรับกลุ่ม Millennials อาจจะไม่ใช่หนทางที่ดีนัก การสร้างเนื้อหานั้นรวมไปถึงสื่อต่างๆ เช่นรูปภาพ ข้อความ วิดีโอ เสียง กราฟิก รวมไปถึง Social Media ต่างๆ จำเป็นต้องมีคุณภาพ เพื่อดึงดูดกลุ่ม Millennials ที่เสพคอนเทนต์ในโลกออนไลน์นั่นเอง
 3. เพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า
  จุดเด่นของกลุ่ม Millennials นั่นคือมี Brand Loyalty ที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มคนที่อายุมากกว่า เพราะเกิดมาในยุคที่สินค้าอุปโภคบริโภคมีจำนวนแบรนด์มหาศาล ทำให้มีทางเลือกอื่นตลอดเวลา ดังนั้นการที่จะเจาะตลาดกลุ่มนี้ได้ ต้องเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณค่าและคุณภาพ รวมถึงราคาต้องดึงดูดด้วย
 4. คิดไอเดียใหม่ๆ ในการโฆษณา
  เพราะกลุ่มคน Millennials มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์อยู่แทบตลอดเวลา การรังสรรค์รูปภาพหรือเนื้อหาเพื่อการโฆษณา ต้องมีความแปลกใหม่ รวมถึงต้องมีจินตนาการร่วมด้วย เพื่อให้ตัวแบรนด์หรือสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นที่พูดถึง และเป็นที่น่าจดจำ
 1. เผยแพร่ข้อมูลของสินค้าอย่างตรงไปตรงมา
  Millennials กระหายข้อมูลสินค้าอุปโภคบริโภคค่อนข้างมาก ดังนั้นการการชี้แจงข้อมูลต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น และต้องทำอย่างจริงใจ รวมถึงตรงไปตรงมา เพื่อที่จะได้รู้สึกว่าสินค้าที่พวกเขาใช้อยู่นั้น เป็นแบรนด์ที่ใช่ และตอบโจทย์อย่างแท้จริง

ที่มา marketingprofs.com

Recommended Posts