Google อัพเดทตัวเลือกให้เหมาะสมกับแคมเปญโฆษณา GDN

 In Google, Update

Google ได้มีการอัพเดทปรับแต่งตัวเลือกที่จะช่วยทำให้ผู้ที่ลงโฆษณากำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือยกเว้นเนื้อหา targeting and exclusions ที่ไม่เกี่ยวข้องกับแคมเปญได้บน GDN หรือ Google Display Network ของ Google AdWords การอัพเดทในครั้งนี้จะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาบางประเภทในการโฆษณา โดยการจัดหมวดหมู่ใหม่หรือเอาออก เพื่อให้เหลือตัวเลือกที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาในการโฆษณา โดยตัวเลือกที่ถูกตัดออกไปจะไม่สามารถใช้กับแคมเปญ Display อันใหม่ได้ แต่ส่วนแคมเปญที่มีอยู่แล้วทั้งหมดก็จะถูกเปลี่ยนไปตั้งค่าใหม่โดยอัตโนมัติ ในช่วงต้นปี 2018

Exclusion

มีผลอย่างไรกับแคมเปญโฆษณา Google Display Network

การทำแคมเปญ ถ้าหากไม่ได้มาดูในส่วนของเนื้อหาแล้วทำการ Exclusion นั้นจะทำให้การโฆษณามีประสิทธิภาพที่ไม่ดีเท่าที่ควร เพราะจะทำให้แคมเปญของเรานั้นมีการโฆษณาไปยังส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแคมเปญโฆษณาเรา ซึ่งการโฆษณาแบบนี้มักจะไม่มีผลอะไร เหมือนกับเราทำการโฆษณาไม่ถูกกลุ่มเป้าหมาย เช่น ทำโฆษณาเกี่ยวกับยาจุดกันยุง แต่ไปโฆษณาเกี่ยวกับทหาร Military and international conflict หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศสัมพันธ์ sexually suggestive เป็นต้น

วิธีไปยังในส่วนของการตั้งค่า

 

GoogleAdWords < Campaign < GDN < Display Network < Exclusions or Site category options

Site categoryติดตามข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ และแก็ดเจ็ตใหม่ๆ ของ Digital Marketing Wow
ได้ที่ Facebook และ Twitter

 

Cr.searchengineland.com

 

Recommended Posts