Google Maps เปิดฟีเจอร์ รายงานผู้ขับขี่เมื่อเจอจุดดักจับความเร็ว

 In Google, Update

Google Maps เปิดฟีเจอร์ ใหม่ เอาใจผู้ขับรถด้วยความเร็ว เพื่อให้ระวังจุดดักจับความเร็ว โดยแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้งานเอาไว้ใช้เพื่อดูแผนที่และเส้นทางการเดินทางต่างๆ ทั้งยังสามารถดูการจราจรได้อีกด้วย

Google Maps เปิดฟีเจอร์ ใหม่สำหรับการจราจร

Google Maps เปิดฟีเจอร์

เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและปัญหาการขับรถเร็วเกินที่กฏหมายได้กำหนดไว้ ทางแอปพลิเคชัน Google Maps เปิดฟีเจอร์ ที่สามารถใช้งานได้ทั้งระบบแอนดรอยด์และ iOS สามารถรายงานได้ตั้งแต่สภาพพื้นถนน ทางเบี่ยงต่างๆ อุบัติเหตุข้างหน้าและจุดดักจับความเร็ว เพื่อให้ผู้ใช้งานระวังตัวก่อนที่จะไม่ต้องเสียค่าปรับจากการขับรถเร็วอีกด้วย

ทั้งนี้การขับรถเร็วเกินกำหนดของกฏหมายการจราจรเป็นเรื่องที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายบนท้องถนน ทำให้ต้องมีการสร้างจุดดักจับความเร็วขึ้นมา เพื่อให้รักษาความปลอดภัยทั้งแก่ผู้ขับเองและรถคันอื่นๆ บนท้องถนน กูลเกิลเห็นปัญหาในจุดนี้ จึงต้องการพัฒนาฟีเจอร์นี้มาเพื่อช่วยเหลือผู้ขับขี่ 

 

 

ที่มา : [1]

Supattra Ammaranon x Digital Marketing Wow

Recommended Posts