LINE แชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ ขณะวิดีโอคอลกับทีม

 In How to

หลังจากที่มีมาตรการ Work from home บริษัทหลายที่จำเป็นต้องมีช่องทางในการสื่อสารกันระหว่างคนในทีม ซึ่งLINEก็เป็นอีกช่องทางที่ใช้ในการคุยงานกันระหว่างคนในทีม แต่ว่าความสามารถของมันไม่ได้มีเพียงแค่พูดคุยหรือคอลเห็นหน้ากัน แต่ LINE แชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ ของตัวเองให้ทุกคนที่ร่วมวิดีโอคอลกลุ่ม เห็นหน้าจอของคุณได้ด้วย

วิธี LINE แชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ ระหว่างวิดีโอคอล

LINE แชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ ระหว่างวิดีโอคอลกับผู้อื่น ได้ดังนี้

  1. คลิกที่ปุ่มด้านล่าง “วิดีโอคอล” หรือ “วิดีโอคอลแบบกลุ่ม”
    LINE แชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์
  2. เมื่อทีมของคุณรับสายครบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ไอคอน “แชร์หน้าจอ” ที่อยู่ด้านล่างของการคอล
    LINE แชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์
  3. แล้วกดปุ่มตกลงเพื่อทำการแชร์หน้าจอ
    LINE แชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถแชร์หน้ากับทีมของคุณ เพื่อทำการอัปเดตงานกันได้แล้ว ซึ่งผู้ใช้งานสามารถแชร์หน้าจอจากคอมพิวเตอร์ ไปยังโทรศัพท์มือถือได้ แต่ไม่สามารถแชร์จากโทรศัพท์มือถือมาหน้าจอคอมได้ ฟังก์ชันนี้สามารถใช้งานได้ทั้งบน Windows และ Mac อีกด้วย

 

ที่มา : [1]

Recommended Posts