Google เผย ยิ่งเปิดเว็บไซต์ผ่านมือถือได้เร็วเท่าไร ผู้ใช้ยิ่งเปิดเว็บนานขึ้นเท่านั้น

 In Digital Marketing, Google

ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าสมาร์ทโฟน แทบจะเป็นปัจจัยที่ 5 ในยุคดิจิทัลไปเสียแล้ว เราใช้สมาร์ทโฟนทำหลายสิ่งหลายอย่าง ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจว่าเว็บไซต์ในปัจจุบัน ต่างเป็น Mobile Friendly และรองรับการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนมากขึ้น เพราะแนวโน้มตัวเลขผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน มีมากขึ้นนั่นเอง

และเมื่อเร็วๆ นี้ Google ได้เปิดเผยจากการวิเคราะห์เว็บไซต์เป็นจำนวนมากกว่า 10,000 เว็บไซต์ โดยทดลองเปิดผ่านสมาร์ทโฟน ผ่านเครือข่าย 3G โดยการเปิดเว็บไซต์นี้ กูเกิลได้บันทึกค่าเฉลี่ยการเปิดเว็บไซต์ผ่านมือถืออยู่ที่ 19 วินาที ซึ่งถือว่าทำได้ค่อนข้างช้ามาก

และ Google ยังได้ทำการเปรียบเทียบอีกว่า ระหว่างเว็บไซต์ที่เปิดผ่านสมาร์ทโฟนภายในระยะเวลา 5 วินาที กับ 19 วินาที ได้ผลสรุปออกมาดังนี้

  • การเข้ารับชมโฆษณาต่างๆ สูงขึ้น 25%
  • ระยะเวลาการเข้าชมเว็บไซต์นานขึ้น 70%
  • และลดอัตรา Bounce Rate ลงได้ถึง 35%

Multicultural group of friends using cellphones - Students sitting in a row and typing on the smartphones

ซึ่งสถิติที่ Google เก็บมาได้นี้แปรผันตามความเร็วของการเปิดเว็บไซต์ผ่านสมาร์ทโฟน นั่นหมายถึงอัตราการเปิดเว็บไซต์ผ่านสมาร์ทโฟนยิ่งเร็วเท่าไร ก็จะทำให้ Engagement มากขึ้น แต่กลับกัน ถ้าหากระยะเวลาการเปิดเว็บไซต์ผ่านมือถือนานเท่าไร ก็จะทำให้คนไม่สนใจและปิดเว็บไซต์เร็วมากกว่าเดิม Google จึงได้แนะนำ วิธีการต่างๆ เพื่อให้เปิดเว็บไซต์ได้เร็วขึ้นดังนี้

  • ประเมินผลและทดสอบประสิทธิภาพการเปิดเว็บไซต์ โดยใช้เครื่องมืออย่าง PageSpeed Insights และการทดสอบ Mobile Friendly
  • จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำ เช่น ลดหรือปรับขนาดรูปภาพ ปรับการเขียน CSS หรือ Javascript รวมไปถึง การบีบอัดด้วย gzip หรือ deflate ก็สามารถช่วยทำให้การเปิดเว็บไซต์เร็วขึ้นได้
  • สุดท้ายคือการเปรียบเทียบว่า หลังจากการเปลี่ยนแปลงแล้ว เว็บไซต์สามารถเปิดได้เร็วขึ้นหรือไม่

ถ้าหากแก้ไขแล้วสามารถเปิดเว็บไซต์ได้รวดเร็วขึ้น จะส่งผลดีต่อทั้งผู้ใช้งาน เพราะจะทำให้ผู้ใช้งานเข้าใช้เว็บไซต์ได้นานขึ้น ส่วนทางเว็บไซต์ ก็จะทำให้ยอด Engagement เพิ่มขึ้นนั่นเอง

ที่มา doubleclickbygoogle.com, marketingtechnews.net

Recommended Posts