Instagram Stories เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ การแท็ก แนบลิงก์ และ Boomerang ในตัว

Instagram Stories เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ การแท็ก แนบลิงก์ และ Boomerang ในตัว

Instagram โซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการแชร์ภาพชื่อดัง หลักจากเพิ่มฟีเจอร์อย่าง Stories ไปเมื่อไม่นานที่ผ่านมา แต่ในคราวนี้มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเมนชั่นแท็กชื่อ การเพิ่มลิงก์ ใน Stories รวมไปถึงการรวมความสามารถของแอพ Boomerang ไว้ใน Stories

การแท็กชื่อใน Instagram Stories เพียงพิมพ์ @ ตามด้วยชื่อ การแจ้งเตือนจะเป็นการส่งข้อความผ่าน Direct Message แทนผ่านการแจ้งเตือนตามปกติ

อีกความสามารถหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมา คือการใส่ลิงก์ใน Instagram Stories ได้แล้ว แต่ในตอนนี้ การใส่ลิงก์ยังให้เฉพาะบัญชีที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น

สุดท้ายคือการรวมความสามารถของแอพ Boomerang เข้ากับ Instagram Stories ไว้ด้วยกัน สามารถถ่ายวิดีโอแบบสั้นๆ ได้ทันที ไม่จำเป็นที่จะต้องสลับแอพพลิเคชันอีกต่อไป

ถือว่าเป็นอีกการอัพเดตหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อการทำการตลาดผ่าน Instagram Stories เป็นอย่างมากเช่นกัน

คำศัพท์ Digital Marketing

ที่มา http://mashable.com/2016/11/10/instagram-stories-tagging/

Share

เขียนงานที่มีสำนวนแข็งทื่อเป็นเอกลักษณ์ สนใจเทคโนโลยี สมาร์ตโฟน รักงานด้าน Digital Marketing และเลี้ยงแมวที่กัดเจ้าของจนเข้าโรงพยาบาลมาแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + four =