10 เทคนิคสร้างความน่าเชื่อถือให้แบรนด์ในโลกออนไลน์ (ภาคจบ)

 In Digital Marketing, Startups & SME

เทคนิคว่าด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ในโลกออนไลน์ ทำยังไง? มีวิธีการแบบไหน? ลูกค้าถึงจะให้ความไว้วางใจ และยอมรับในแบรนด์อองเรา

เดินทางมาถึงภาคจบของเทคนิคการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ของเราในโลกออนไลน์ หลังจากที่สีดาเกริ่นนำกันไปแล้วครึ่งทางในภาคแรก เราจะมาดูกันต่อว่ายังมีเทคนิคแบบไหนอีกบ้าง

นำวิธีการใช้สื่อหลายช่องทางมาใช้จริง

หลังจากที่เราได้ข้อมูลของลูกค้ามาแล้ว เราจำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการเลือกช่องทางที่จะติดต่อกับลูกค้าตามความต้องการของลูกค้าเอง ดังนั้นคุณต้องแน่ใจว่าคุณมีเทคโนโลยีการติดต่อที่หลากหลายช่องทาง ที่จะสามารถส่งสารไปถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อแบบดิจิตอลและช่องทางการติดต่อแบบดั้งเดิม

ส่งต่อประสบการณ์ระดับพรีเมี่ยมให้แก่ลูกค้า

ตรวจสอบการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณว่ามีโครงสร้างที่เอื้ออำนวยต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความยืดหยุ่นและมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง เพราะความนเชื่อใจและความน่าเชื่อถือสูญเสียได้ง่ายและนำกลับมายาก และการเดินธุรกิจที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวก็อาจส่งผลต่อการรับรู้และภาพลักษณ์ของแบรนด์ในมุมมองของลูกค้าได้ และอาจนำไปสู่การส่งต่อความไม่พอใจนี้ไปตามสื่อสังคมออนไลน์

กระตุ้นให้เกิดการตอบกลับ

การส่งเสริมให้เกิดการตอบกลับหรือ Feedback จากลูกค้า เช่น ความคิดเห็นต่อสินค้าหรือรีวิว สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มการสาธิตสินค้าที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการทดลองใช้ หรือเสนอแนวทางที่อยากให้แบรนด์สาธิตสินค้าให้ดู ซึ่งการที่คุณรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าอย่างตั้งใจจะส่งผลต่อมุมมองที่ลูกค้าใช้มองแบรนด์ของคุณ ยิ่งคุณจริงจังลูกค้าก็ยิ่งรู้สึกมั่นใจและเชื่อถือ

ปล่อยให้ลูกค้าเป็นฝ่ายพูดถึงคุณเอง

การปล่อยให้ลูกค้าเป็นฝ่ายพูดถึงแบรนด์ขของคุณมีพลังมากกว่าคุณพูดถึงตัวเอง รวมถึงดูน่าเชื่อถือมากกว่าและดูจริงใจกว่า ซึ่งคุณสามารถเปิดโอกาสให้ลูกค้าพูดถึงแบรนด์ของคุณได้จากการทำกรณีศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นลูกค้าหรือการจัดสัมมนา เป็นต้น

ปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัดและทำให้ลูกค้ารู้ว่าคุณอยู่ในกฏอย่างจริงจัง

หากคุณมีการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร หรือมีการนำเอากระบวนการหรือเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ ควรมีการแจ้งลูกค้าว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปงอะไรกับพวกเขา และคุณมีการดำเนินการติดตั้งการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างไร ควรทำให้ลูกค้าทราบว่าคุณปฏิบัติการทุกอย่างเป็นไปตามกฏ

แน่นอนว่าการทำแบรนด์นั้นสิ่งที่คุณต้องการคือ การเป็นที่รักของลูกค้าแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้า

ความน่าเชื่อถือต้องมาควบคู่กับการทำธุรกิจ แม้แต่ในโลกออนไลน์ก็เช่นกัน เมื่อไหร่ก็ตามที่ธุรกิจของคุณได้รับความเชื่อใจจากลูกค้า การสร้างผลกำไรก็ไม่ใช่เรื่องยาก

Cr. marketingtechnews.net, sxope.com.au, social.eyeforpharma.com, assets.entrepreneur.com, vincentwee.com

สามารถติดตามเรื่องราวมาร์เก็ตติ้งโดนๆหรือข่าวสารความเคลื่อนไหวของ เราได้ทั้ง facebook และ twitter

Recommended Posts