Google Assistant เพิ่มฟีเจอร์ Your News Update อ่านข่าวด้วยเสียง

 In Google

Google Assistant ผู้ช่วยที่ดีจากกูลเกิล ที่คราวนี้มาพร้อมฟีเจอร์ใหม่อย่าง Your News Update โดยจะอ่านข่าวให้ผู้ใช้งานฟังด้วยเสียง ซึ่งได้มีใช้งานด้วยภาษาอังกฤษและเปิดตัวในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วตอนนี้

ฟังข่าวเพลินด้วยเสียงจาก Google Assistant

โดยครั้งนี้ การเพิ่มฟีเจอร์ Your News Update ของ Google Assistant เข้ามา จะช่วยให้ผู้ใช้งานที่ไม่ต้องการอ่านข่าว แต่สามารถรับรู้ข่าวได้โดยใช้เสียงแทนและมีการข่าวที่กูลเกิลทำการอนุญาตให้ใช้ฟีเจอร์นี้ในการกระจายข่าวด้วยเสียงได้แก่ ABC, BCS, Fox, CNN, AP, Politico, USAToday และอื่นๆ อีกมากมาย

Google Assistant

ผู้ใช้งานต้องทำการเปิดการใช้งานโดยเข้าไปที่เมนู News และเลือก Your News Update เพื่อทำการเปิดใช้งาน หลังจากนั้นผู้ใช้งานที่ต้องการใช้ฟีเจอร์นี้เพียงแค่ออกคำสั่งว่า “Hey Google, play me the news” ระบบนั้นจะทำการคัดกรองข่าวมาจากความสนใจ ประวัติการอ่านข่าว ข่าวอัปเดตในรอบวันและตามพิกัดสถานที่ของผู้ใช้งาน 

 

ที่มา : [1]

Supattra Ammaranon x Digital Marketing Wow

Recommended Posts