Google Mobile First Index มาเต็ม! เริ่มใช้งาน 21 มีนาคม ปีหน้า

 In Google

Google Mobile First Index ถูกใช้งานมาตั้งแต่กลางปีที่แล้ว ซึ่งผู้ที่ทำงานทางด้าน SEO และ Developer อาจรู้จักเจ้าตัวนี้กันไปหมดแล้ว แต่ทางGoogleได้ประกาศออกมาอีกรอบแล้วว่า เจ้าMobile First Indexตัวนี้ จะถูกนำมาใช้อย่างเต็มตัว และการใช้งานบน Desktop จะถูกนำออกไป!!

John Mueller กล่าว Google Mobile First Index จะเข้ามาแทนที่

Google Mobile First Index

John Mueller กล่าวว่า Google Mobile First Index จะเข้ามาแทนที่และจะเอาเวอร์ชัน Desktop ออกไป นั้นก็หมายความว่า เว็บไซต์ที่มีการสร้างมาแค่ Desktop เพียงอย่างเดียว จะไม่สามารถค้นหาเจอได้เลยในหน้าGoogleทันที

ซึ่งการที่Googleทำแบบนี้ ทำให้ผู้ที่ทำงานด้าน SEO และ Developer ต้องมีการปรับรูปแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ใหม่ให้สามารถรองรับ Mobile-Friendly และ Responsive ทำให้เว็บไซต์สามารถรองรับการแสดงผลและการใช้งานได้หลายอุปกรณ์ พร้อมทั้งทำให้การใช้งานสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

 

ที่มา : [1]

Recommended Posts