G Suit for Education โครงการสนับสนุนการศึกษาจาก Google

 In Google

G Suit for Education เป็นโครงการที่สนับสนุนการศึกษาที่ทาง Google ได้เปิดตัวในงาน Google for Thailand 2020 ซึ่งที่มาของโครงการก็เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เช่นเดียวกับโครงการเพื่อช่วยเหลือธุรกิจ SME สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนทุกรูปแบบได้ด้วยดิจิทัล

G Suit for Education

Google เห็นถึงปัญหาในการศึกษา จึงได้มีการจัดตั้งโครงการ G Suit for Education เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือทางการศึกษาของกูลเกิลได้ฟรี พร้อมสนับสนุนให้พัฒนาสกิลใหม่ ๆ ผ่านการเวิร์กช้อป โดยจะรวบรวมบริการและฟีเจอร์ต่าง ๆ ของ Google เช่นG Suit Hangout, GoogleClassroom เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้มีการเปิดตัว Developer Student club ที่ได้ความร่วมมือกับตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 6 แห่ง ได้แก่

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยโครงการนี้ จะเป็นเหมือนกลุ่มชุมชนของเด็กมหาวิทยาลัย ที่มีความสนใจในเทคโนโลยีของกูลเกิล เข้าร่วมทำโปรเจกต์ร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่น

 

ที่มา : [1], [2], [3]

Recommended Posts